Poradnia prowadzi diagnostykę, leczenie i profilaktykę w zakresie:

 • chorób ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego
 • ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych
 • przewlekłych zapaleń górnych dróg oddechowych (m.in. błony śluzowej nosa i gardła, zatok przynosowych, przewlekłych chorób migdałków)
 • przewlekłego zapalenia krtani i tchawicy
 • zawrotów głowy
 • głuchoty
 • zaburzeń węchu i słuchu

W ramach Poradni przyjmowane są zarówno dzieci jak i dorośli.


Oferujemy:

 • badanie audiometryczne - badanie słuchu, służące do oceny progu słyszenia. Pozwala określić rodzaj oraz głębokość upośledzenia słuchu
 • badanie ENG (elektronystagmografię)
 • tympanometrię
 • wziernikowanie
 • płukanie uszu
 • badania analityczne

 

Centrum Medyczne UJASTEK  Sp.z o.o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków

 

Lekarze:

Halina Kocoń

Agnieszka Ryncarz-Łucka

Maciej Sokoła

Wojciech Muszyński

 

Rejestracja: