Poradnia prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo - naczyniowego:

 • choroby wieńcowej
 • nadciśnienia tętniczego
 • zaburzeń rytmu serca
 • niewydolności serca
 • wad serca
 • chorób tętnic obwodowych

 

W profilaktyce promujemy zdrowy styl życia w celu ograniczenia ryzyka sercowo - naczyniowego.

 

Oferujemy:

 • EKG spoczynkowe
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy na bieżni ruchomej - badanie, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku fizycznego. Służy do diagnostyki niedokrwienia mięśnia sercowego podczas obciążenia fizycznego. Wykorzystywany przede wszystkim w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca
 • 24-godzinny zapis EKG (Holter EKG) - całodobowe monitorowanie zapisu EKG (czynności elektrycznej serca). Wykorzystywane do diagnostyki zaburzeń rytmu serca (np. migotania przedsionków, arytmii komorowej) i zaburzeń przewodnictwa (np. bloków przewodzenia)
 • 24-godzinny zapis wartości ciśnienia tętniczego krwi (Holter ciśnieniowy) - całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. Pomocne w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego – m.in. u kobiet w ciąży, w diagnostyce omdleń, ocenie skuteczności terapii hipotensyjnej
 • badanie echokardiograficzne z zastosowaniem metody Dopplera - ultrasonograficzne badanie serca, umożliwia ocenę struktury i funkcji serca. Służy do diagnostyki wad serca, niewydolności serca, powikłań choroby wieńcowej czy nadciśnienia tętniczego.
 • badania analityczne

 

Centrum Medyczne UJASTEK  Sp.z o.o  ul . Ujastek 3  31-752 Kraków

 

Lekarze:

 Ewa Sędziwy

 Wiesław Sibiga

 

Rejestracja: