Zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie. Spośród licznych wysoko wyspecjalizowanych poradni, znajdziecie Państwo taką, w której wykonane zostaną odpowiednie badania i podjęte zostanie natychmiastowe leczenie.

Świadczenia  udzielane są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub w przypadku, gdy pacjent takiego skierowania nie posiada - odpłatnie.

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

  • ginekologa i położnika,
  • stomatologa,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • poradni uzależnień
  • wenerologa