Pacjentki Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek objęte są profesjonalnym wsparciem psychologa, w ramach którego mogą liczyć na:

  • pomoc w radzeniu sobie z emocjami towarzyszącymi pobytowi szpitalnemu
  • pomoc w radzeniu sobie z okresem w trakcie procesu diagnostycznego oraz okresem okołoporodowym
  • wsparcie po niepowodzeniach położniczych
  • wsparcie dla Rodziców i Dzieci przebywających na Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Dostępność psychologa nie kończy się w momencie wyjścia Pacjentki z naszego Szpitala, przecież to właśnie wtedy często pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości.