Pozwala na stałe monitorowanie ciąży fizjologicznej w domu Pacjentki. 

Dlaczego warto skorzystać z usługi homeKTG?
Usługa homeKTG umożliwia stały monitoring kobiet będących powyżej 36. tygodnia ciąży. Nieinwazyjne badanie KTG może być wykonywane w domu Pacjentki w dowolnym momencie. Po wykonaniu badania pomiar jest przesyłany zdalnie do oceny przez lekarza ginekologa lub położną. Jedno badanie trwa 30 minut, jest bezbolesne, nieinwazyjne oraz w pełni bezpieczne dla Pacjentki i Jej dziecka. Po diagnozie wynik jest przesyłany z powrotem na urządzenie w domu Pacjentki. Badanie KTG pozwala na rejestrację czynności serca płodu oraz na detekcję (rejestrację) skurczów macicy. Dodatkowo urządzenie umożliwia zapisanie każdego ruchu dziecka, które poczuła matka, co ułatwia analizę pomiaru oraz posłuchanie bicia serduszka dziecka. System zwiększa poczucie bezpieczeństwa kobiety w ciąży.

Kto może skorzystać z usługi zdalnej opieki kardiotokograficznej?
Kobieta od 36. do 42. tygodnia trwania ciąży (będąca w ciąży pojedynczej) po konsultacji położniczej dokonanej przez Profesjonalnego Członka Personelu na podstawie Ankiety Medycznej Pacjenta (karta przebiegu ciąży).

Jakie są kryteria wyłączenia z możliwości skorzystania z usługi homeKTG?

 • ciąża mnoga;
 • ciężarna przed 36. oraz po 42. tygodniu trwania ciąży;
 • brak akceptacji dopuszczenia do Usługi przez Profesjonalnego Członka Personelu;
 • brak dokumentacji medycznej ciężarnej.

Co wchodzi w zakres Usługi Zdalnej Opieki Kardiotokograficznej?

 • konsultacja położnicza przeprowadzona w celu kwalifikacji Pacjenta do skorzystania z usługi;
 • udostępnienie Aparatu KTG Pacjentowi na czas świadczenia usługi Aparatu KTG;
 • krótkie szkolenie Pacjenta w zakresie obsługi Aparatu KTG;
 • nieograniczona liczba badań Kardiotokograficznych na dobę (doba w godzinach: 8.00-8.00) wykonywanych Aparatem KTG;
 • analiza i interpretacja zarejestrowanego podczas świadczenia usługi zapisu badania KTG przez Profesjonalnego Członka Personelu oraz informacja zwrotna do Pacjenta- telefoniczna bądź w formie wysłania wiadomości na Aparat KTG o wyniku zapisu badania KTG;
 • reagowanie w trakcie trwania świadczenia usługi na przesłane do Centrum e-Care przez Aparat KTG zapisy badania KTG zgodnie ze zdefiniowanymi schematami postępowania realizowanymi przez Profesjonalnego Członka Personelu oraz Konsultanta.

Kiedy i z kim podpisać umowę?
Położne Centrum Medycznego UJASTEK przeprowadzają szkolenie i podpisują umowy z Pacjentką:

 • Poniedziałek 9.00 – 10.00 Pawilon A 11
 • Środa 13.00 – 14.30 Pawilon B pok. 4
 • Piątek 12.00 – 13.00 Pawilon A pok. 11

Jaki jest czas trwania Usługi w Pakiecie Standard homeKTG?
Pacjent objęty jest umową na okres 6 tygodni, liczony od dnia podpisania umowy. Umowa realizowana jest w tygodniowych pakietach. Każdy pakiet realizowany jest przez 7 dni.

Cena brutto za jeden pakiet tygodniowy wynosi 149 zł.

Opłata za Usługę
Pacjent dokonuje opłaty za realizację usługi za tygodniowy pakiet. Pacjent nie ma możliwości zapłaty z góry za więcej niż jeden tygodniowy pakiet. Opłaty za pierwszy tygodniowy pakiet w ramach usługi Zdalnej Opieki Położniczej Pacjent dokonuje przelewem.

Zapraszamy do kontaktu
pon. - pt. 13.00 – 14.00
+ 48 12 293 09 09