Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Centrum Medyczne UJASTEK może zaoferować wszystkim swoim pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych najnowsze, innowacyjne rozwiązanie technologiczne, oparte na połączeniu wysokopolowego rezonansu magnetycznego z przystosowanym do współpracy z nim inkubatorem.

Na czym polega innowacyjność zastosowanej technologii?

Innowacyjność polega na połączeniu rezonansu magnetycznego o średnicy 70 cm z inkubatorem niemagnetycznym przystosowanym do pracy w środowisku rezonansu, wyposażonym w respirator oraz możliwość monitorowania funkcji życiowych wcześniaków i noworodków w ciężkim stanie.

Jakie są główne zalety tej metody?

 1. Nieinwazyjność metody, gwarantująca bezpieczeństwo pacjenta.
 2. Całkowita eliminacja promieniowania jonizującego.
 3. Precyzja i dokładność wykonywanych badań.
 4. Możliwość wykorzystania bezkontrastowych metod obrazowania układu naczyniowego (u kobiet w ciąży, wcześniaków i noworodków podanie środka kontrastującego jest przeciwwskazaniem).
 5. Niedostępne w innych metodach alternatywnych wysokozaawansowane obrazowanie (bardzo duże rozdzielczości generowanych obrazów) przy badaniach: mózgu, kręgosłupa, układu mięśniowo-szkieletowego, serca, angiografii naczyń.
 6. W przypadku wcześniaków i noworodków możliwość badania dzieci wymagających respiratora oraz specyficznych warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, wysycenie O₂) zapewnionych przez inkubator sprzężony z rezonansem magnetycznym.
 7. Zwiększenie szans przeżycia w przypadkach krytycznych.

Jakie możliwości daje zastosowana technologia?

Wykorzystanie wysokopolowego rezonansu magnetycznego daje możliwość:

 1. Kompleksowej, wczesnej diagnostyki prenatalnej (niedostępnej przy zastosowaniu metod alternatywnych), łącząc najdokładniejsze wykonanie badania z najwyższą efektywnością podjętego leczenia
 2. Leczenie płodu w najwcześniejszej fazie wystąpienia nieprawidłowości/choroby (w tym operacji śródmacicznych i operacji tuż po urodzeniu).

 

Połączenie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z przystosowanym do współpracy z nim inkubatorem daje możliwość zapewnienia noworodkom (w tym wcześniakom) bezpośrednio po porodzie natychmiastowej diagnostyki neonatologicznej metodą bezinwazyjną (badania w obszarze centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu mięśniowo-szkieletowego). Badania odbywają się bez narażania noworodka na szkodliwe promieniowanie jonizujące nieodłączne od dostępnych na rynku metod, takich jak rentgenodiagnostyka i tomografia komputerowa.

Jaki jest najważniejszy zakres badań dla kobiet w ciąży i noworodków dostępny dzięki nowej technologii?

 1. Obrazowanie obszaru centralnego układu nerwowego wcześniaków i noworodków wymagających stałego przebywania w inkubatorze.
 2. Badania u kobiet ciężarnych w kierunku chorób mających wpływ na rozwój wewnątrzmaciczny płodu.
 3. Badania prenatalne w kierunku anomalii rozwojowych i wad wrodzonych układu nerwowego oraz układu moczowego, pokarmowego i oddechowego u płodu.
 4. Badania w kierunku anomalii rozwojowych i wad wrodzonych serca oraz naczyń wcześniaków i noworodków przy użyciu połączenia obrazów USG z obrazowaniem rezonansem magnetycznym, a także z wykorzystaniem trybu obrazowania w czasie rzeczywistym i angiografii.

 

Łączna wartość projektu to 5 286 953,57 zł. Dla pacjentów oddziałów szpitalnych Centrum Medycznego UJASTEK badania są nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rezonans Magnetyczny
Rejestracja
pon.-pt.: 9:00-17:00
tel. 12 68 33 892