Rodzice Naszych najmniejszych Pacjentów przebywających w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Ujastek w Krakowie są bardzo mile widziani. Przychodźcie, czytajcie bajki, opowiadajcie, przytulajcie (po konsultacji z lekarzem).

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. 

  • Przed wejściem na Oddział, koniecznie należy umyć ręce i je zdezynfekować środkami dostępnymi w Oddziale.
  • Bezpośrednio w Oddziale przy inkubatorze lub łóżeczku może przebywać tylko jedna osoba.
  • Podręczne torby należy pozostawić poza Oddziałem lub w szafkach depozytowych do tego celu specjalnie przeznaczonych.
  • Oddział Neonatologiczny jest Oddziałem (Intensywna Terapia Noworodka i Patologia Noworodka) zamkniętym o wysokim reżimie epidemiologicznym.
  • Odwiedziny w Oddziale mogą zostać ograniczone lub wstrzymane w szczególnych sytuacjach decyzją Ordynatora Oddziału lub/i Dyrektora Szpitala Ujastek.