Kwalifikacje do wykonywanych na Oddziale zabiegów operacyjnych prowadzone są przez Ordynatora Oddziału wspólnie z Asystentami w poniedziałki i środy od godz. 11.00.

Pacjentki wcześniej powinny się zarejestrować w Rejestracji Poradni Położniczo-Ginekologicznej lub dzwoniąc pod nr telefonów: 12 68 03 400, 12 68 33 875  i w danym dniu zgłosić się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego.