Kwalifikacje do cięć cesarskich prowadzone są  przez Ordynatora Oddziału wspólnie z Asystentami. Odbywają się w każdy poniedziałek i środę od godziny 11:00 .Pacjentki wcześniej powinny się zarejestrować w Rejestracji Poradni Położniczo-Ginekologicznej lub dzwoniąc pod nr telefonów: 12 68 03 400, 12 68 33 875  i w danym dniu zgłosić się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego.