CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ul. Ujastek 3

31-752 Kraków

 

NIP: 678-10-15-576

Regon: 350887420

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000428724

kapitał zakładowy: 5 849 000,00 zł

 

konto bankowe ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

97 1050 1445 1000 0023 6487 0812