Izba przyjęć to miejsce, w którym rozpoczyna się pobyt w naszym Szpitalu, to tutaj zostaną załatwione wszystkie formalności rejestracyjne. Lekarz, położna zbiorą wywiad, zostanie Pani zbadana, następnie zostanie Pani zaprowadzona przez położną na jeden z Oddziałów:

  • Położniczo – Ginekologiczny (gdzie znajdują się Sale Porodowe, odcinek Położniczy, Ginekologii i Patologii Ciąży),
  • na salę przygotowawczą w celu przygotowania do zabiegów i cięć cesarskich

 

Izba Przyjęć świadczy usługi medyczne w dwóch trybach:

  • planowym – ze skierowaniem (w tym przyjęcia do cięcia cesarskiego, operacji i zabiegów ginekologicznych ),
  • nagłym – bez skierowania (pacjentki z dolegliwościami bólowymi, krwawieniem z dróg rodnych oraz z powodu innych przyczyn wymagających natychmiastowej hospitalizacji).

 

O kolejności przyjęcia Pacjentki decyduje lekarz mając na uwadze stan medyczny Pacjentek, obsługując w pierwszej kolejności Pacjentki wymagające pilnej interwencji medycznej.

 

Zespół Izby Przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć – lek. med. Paweł Orłowski

Koordynator Izby Przyjęć – Agata Budziło

 

 

Godziny przyjęć do szpitala

Szpitalna Izba Przyjęć działa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Pacjentki przyjmowane do szpitala do planowych zabiegów, operacji ginekologicznych i ciec cesarskich, przyjmowane są wg harmonogramu przyjęć na konkretny dzień i godzinę. Wyznaczona godzina przyjęcia jest godziną orientacyjną, zawsze może się zdarzyć sytuacja nieprzewidziana, która opóźni przyjęcie Pacjentki do szpitala. Prosimy jednak o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć, ponieważ ułatwi to zarówno Pacjentce jak i personelowi sprawną organizację przyjęcia.

 

Na Izbie Przyjęć założona zostaje historia choroby Pacjentki, zbierany jest wywiad lekarski i położniczy, przeprowadzane jest badanie lekarskie. Prosimy Pacjentkę o podpisanie zgody między innymi na hospitalizację, diagnostykę i wypełnienie Karty Indywidualnych świadomych zgód i oświadczeń Pacjentki przy przyjęciu do szpitala, Karty Indywidualnych świadomych zgód i oświadczeń pacjentki ciężarnej, Zgód marketingowych. Położna przekazuje Pacjentce niezbędne informacje o pobycie, które zamieszczone są również w informatorze szpitalnym.

 

Dodatkowe Pakiety

W naszym szpitalu można skorzystać z dodatkowych usług, opłacanych indywidualnie. Jeśli Pacjentka korzysta z zamówionych wcześniej „Dodatkowych Pakietów”, to prosimy o przekazanie tych informacji położnej na Izbie Przyjęć.

 

W sytuacji, kiedy Pacjentka zaczyna nagle rodzić 

Jeśli Pacjentka zacznie rodzić na Izbie Przyjęć, zostanie od razu przewieziona na Sale Porodową pod opiekę położnej i lekarza, a formalności zostaną dopełnione w następnej kolejności.