Informujemy, że w dn. 26.01.2020r. na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl został opublikowany kolejny komunikat (nr 6) dla podróżujących. GIS informuje o odwołaniu lotów oraz wstrzymaniu transportu publicznego i dalekobieżnego w mieście Wuhan i innych regionach Chin.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej.

Jednocześnie dla osób podróżujących po Chinach zaleca się:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zachorowań spowodowanych koronawirusem, osobom zainteresowanym rekomendujemy śledzenie bieżących komunikatów GIS www.gis.gov.pl

Na naszych stronach też będziemy aktualizować informacje na ten temat.

Więcej informacji na stronie GIS https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-7-27-stycznia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

O koronawirusach: https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/koronawirusy-co-to-jest-jak-sie-ochronic,6700,n,192

 


 

PZU SA finansuje środki prewencyjne mające na celu ochronę zdrowia, pomaga w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

 

Firma PZU SA, której jesteśmy bardzo wdzięczni pomogła finansowo szpitalowi. Dzięki pozyskanym środkom szpital UJASTEK mógł zakupić urządzenie niezbędne do sterylizacji pomieszczeń szpitala.