W Dziale Medycyny Sportowej

 • Przeprowadzamy badania u dzieci i młodzieży od 7 do 21 r.ż. oraz u zawodników do 23 r.ż., uczestniczących w treningach i zawodach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
 • Konsultujemy osoby pragnące rozpocząć treningi sportowe (m.in. pływanie, judo, ćwiczenia na siłowni).
 • Konsultujemy dzieci uczestniczące w zawodach i treningach sportowych
 • Kwalifikujemy dzieci oraz osoby dorosłe do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
 • Przeprowadzamy badania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku.

 

LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ - przeprowadza badanie sportowo - lekarskie:

 • Bada rozwój fizyczny dzieci i młodzieży: układ kostno – stawowy, mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia.
 • Kwalifikuje dzieci i młodzież do uprawiania różnych dyscyplin sportu zgodnie z ich warunkami rozwojowymi i fizycznymi.
 • Ocenia stan fizyczny oraz konsultuje osoby dorosłe planujące aktywność sportową lub już uprawiające sporty.
 • Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej – wydaje orzeczenia o możliwości uprawiania danej dyscypliny sportu.

 

NASZE USŁUGI SĄ ODPŁATNE – NIE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA ŻADNYCH SKIEROWAŃ NA BADANIA!

 

Pakiety badań:

 

 1. PAKIET PODSTAWOWY - obowiązujący wszystkie dyscypliny sportu, badania wykonywane co 2 lata:
 • badanie laryngologiczne
 • badanie okulistyczne
 • EKG spoczynkowe
 • badania laboratoryjne: morfologia krwi, badanie ogólne moczu, OB, poziom glukozy we krwi 
 • badanie sportowo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia

 

 1. BADANIE OKRESOWE - obowiązujące wszystkie dyscypliny sportu, badania powtarzane co 6 miesięcy:
 • badanie sportowo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia

 

 1. BADANIE OKRESOWE - obowiązujące wszystkie dyscypliny sportu, badania powtarzane co 12 miesięcy:
 • EKG spoczynkowe
 • badania laboratoryjne: morfologia krwi, badanie ogólne moczu, OB, poziom glukozy we krwi 
 • badanie sportowo-lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia

 

 1. BADANIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE DLA SPORTÓW WALKI - badanie przeprowadzane przed rozpoczęciem treningu oraz po 2 latach:  
 • EEG
 • badanie neurologiczne

 

 1. BADANIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE DLA TRENUJĄCYCH BOKS, JUDO, ZAPASY, TAEKWONDO - badanie przeprowadzane przed rozpoczęciem treningu oraz co 12 miesięcy:    
 • antygen HBs 
 • przeciwciała HCV
 • przeciwciała HIV

 

 1. BADANIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE DLA TRENUJĄCYCH PŁETWONURKOWANIE- badanie przeprowadzane przed rozpoczęciem treningu oraz co dwa lata
 • spirometria

 

Pakiety opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.