Ze względu na bezpieczeństwo  Pacjentów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad odwiedzin.

 

Zasady odwiedzin ogólne dla wszystkich odwiedzających:

 

Przed wejściem na Oddział należy:

 • Pozostawić okrycie wierzchnie w szatni w holu głównym
 • Umyć ręce i zdezynfekować środkami dostępnymi przy wejściu na Oddziały. Na Oddziale Neonatologicznym przed wejściem na każdą salę  znajdują się umywalki do mycia i dezynfekcji rąk.  Na wszystkich Odcinkach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla odwiedzających.
 • Zapoznać się z regulaminem pobytu i przestrzegania zasad odwiedzin.
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa), będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychotropowych

 

Osoby odwiedzające:

 • bezpośrednio w Oddziale przy inkubatorze/łóżeczku, na sali Pacjentek może przebywać tylko jedna osoba
 • Dzieci do 14 roku życia prosimy zwłaszcza w okresie infekcji wirusowych i chorób dziecięcych nie przyprowadzać do szpitala ze względu na reżim epidemiologiczny zapewniający bezpieczeństwo naszym Pacjentkom.  Ze względu na możliwość przeniesienia chorób wieku dziecięcego, które stanowią zagrożenie dla noworodków.

 

Ograniczenia w odwiedzinach:

 • odwiedziny w Oddziale mogą zostać wstrzymane w szczególnych sytuacjach decyzją Ordynatora Oddziału lub/i Dyrektora Zarządzającego Centrum Medycznego Ujastek.
 • W trakcie obchodów lekarskich oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pokoju Pacjentek.

 

Zasady odwiedzin specyficzne dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Godziny odwiedzin: zaleca się godziny 11:00-19:00 ze względu na organizację pracy szpitala.

W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄ ZASADY OPISANE NA STRONIE

 https://ujastek.grupaneomedic.pl/article/126-komunikat_dotyczacy_przywrocenia_odwiedzin

 • Sala intensywnego nadzoru, Sala pooperacyjna - brak odwiedzin
 • Osoby towarzyszące w porodach rodzinnych mogą przebywać na terenie Szpitala także poza godzinami odwiedzin, zgodnie z ustaleniami z personelem medycznym, położną.

 

W Szpitalu niedopuszczalne jest:

 • Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających.
 • Dotykanie aparatury medycznej, urządzeń i instalacji.
 • Zakłócanie spokoju innym Pacjentkom, odwiedzającym i personelowi poprzez głośne rozmowy w pokojach i na korytarzach.
 • Agresywne zachowania wobec innych.