Na Odcinku Ginekologicznym Oddziału Położniczo-Ginekologicznego prowadzona jest diagnostyka i leczenie Pacjentek wymagających interwencji ginekologicznej, która przekracza możliwości opieki ambulatoryjnej. Mamy możliwość działania zachowawczego w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Podejmujemy się także diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego z wykorzystaniem najnowocześniejszych procedur.