ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 01.12.2017 roku

 

Niniejsze zamówienie jest prowadzone w celu wyboru dostawcy aparatury do realizacji zadania pn. „odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie banków mleka kobiecego. Zamówienie jest dofinansowane z programu polityki zdrowotnej  pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021”

 

Zapytanie ofertowe (bank mleka) - 2017 12 01 - 2

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik 1a Część 1 laktatory

Załącznik 1a Część 2 pasteryzator

Załącznik 1a Część 3 lodówka

Załącznik 1a Część 4 zamrażarka

Załącznik nr 2 - oświadczenie - 2017 12 01 - 2

Załącznik nr 3 - wzor umowy - 2017 12 01 - 2

Wyjaśnienia

Wybór ofert 2-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

 

Niniejsze zamówienie jest prowadzone w celu wyboru dostawcy aparatury medycznej dla Szpitala Położniczo – Ginekologicznego UJASTEK. Zamówienie jest dofinansowane z dotacji celowej Ministra Zdrowia na zakupy inwestycyjne w zakresie aparatury medycznej.

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 1.doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 2.doc

Załącznik nr 1b Karta wymagań - Część 2 (alternatywny).doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 3 (po zmianie).doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 4 (po zmianie ).doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 5.doc

Załącznik nr 1a Karta wymagań - Część 6.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik nr 3 - wzór umowy - zmiana - 20171113.doc

Zmiana 1 i 2.pdf

Wyjaśnienia i zmiana 3.pdf

Informacja dot. zmiany wzoru umowy - 20171113.pdf

Informacja dot. zapytania - 20171114.pdf

Wezwanie GE.doc

Zestawienie ofert.xls

Powiadomienie o wyborze oferty – Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Części 1,2,3,4,5.pdf

Powiadomienie o wyborze oferty – Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Części 6.pdf