WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Pacjenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu badań drogą telefoniczną i/lub mailową.

 

Lekarz medycyny pracy współpracuje z lekarzami wielu innych specjalności, psychologiem i pracownią badań psychologicznych oraz z laboratorium analitycznym. Celem tej współpracy jest ochrona zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.

 

Główne zadania Medycyny Pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia pracowników a warunkami środowiska pracy
 • współpraca z pracodawcami w ocenie narażenia zawodowego, rozpoznawania czynników występujących w środowisku pracy oraz rozpoznawania narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

 

Przeprowadzamy badania profilaktyczne:

 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne (po okresie choroby trwającym ponad 30 dni)
 • psychologiczne / psychotechniczne

 

Oferujemy:

 • przegląd i opis stanowisk pracy
 • udział w komisjach BHP
 • rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
 • profilaktykę zdrowotną – m.in. szczepienia przeciwko grypie, WZW, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, tężcowi oraz inne na życzenie pracodawcy
 • konsultacje specjalistów: laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne i inne
 • badania w pracowniach diagnostycznych potrzebne do wydania orzeczenia
 • badania analityczne w pełnym zakresie
 • badania psychologiczne

 

Przeprowadzamy szeroki zakres badań wymaganych na wielu stanowiskach pracy, w tym:

 • badania wysokościowe
 • badania wynikające z narażenia na czynniki szkodliwe: m.in.: hałas, wibracje, gazy, pyły i promieniowanie
 • badania sanitarno - epidemiologiczne
 • badania kierowców wszystkich kategorii, w tym zawodowych
 • badania na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 • pełny zakres badań psychologicznych i psychotechnicznych
 • badania na stanowiskach kierowniczych

 

Nasi Lekarze:

 • Kierownik Poradni Profilaktycznej Medycyny Pracy: lek. med. Ilona Lelek
 • Lek .med. Halina Strzałkowska
 • Lek. med. Marzena Gudowska-Oraczewska
 • Lek. med. Elżbieta Grzesiak-Michniak
 • Lek. med. Anna Jaworska –Kluba
 • Lek. med. Wojciech Łagan

 

Oferujemy kompleksowe usługi w jednym miejscu – wszystkie usługi Medycyny Pracy wraz z szerokim panelem badań dodatkowych realizowanych poza Medycyną Pracy (Poradnie Specjalistyczne i POZ, Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii, Stomatologia, rezonans magnetyczny, USG, RTG, badania laboratoryjne) wykonujemy w jednym miejscu, w Centrum Medycznym Ujastek, przy ul. Ujastek 3 w Krakowie.

 

Jak przygotować się do badań profilaktycznych w Medycynie Pracy?

 Pracownik zgłaszający się na badania profilaktyczne powinien mieć dowód tożsamości ze zdjęciem oraz skierowanie od pracodawcy zawierające: dane personalne pracownika, informacje nt. stanowiska oraz czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy, podpis wraz z pieczątką Zakładu Pracy.

 Pracownik zgłaszający się po chorobie na badania kontrolne przynosi dodatkowo zaświadczenie od lekarza o zakończeniu leczenia oraz wskazane jest przyniesienie dokumentacji medycznej informującej o przebytym leczeniu (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego).

 

Centrum Medyczne UJASTEK  Sp. z o. o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków

Rejestrując się na badania profilaktyczne na zlecenie zakładu pracy prosimy o dostarczenie wypełnionego skierowania:

Wzór skierowania na badania lekarskie (pobierz)

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne (pobierz)

 

Rejestracja: