Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej mogą Państwo składać osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie lub mailowo pisząc na adres: administracja@ujastek.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do uzyskania dokumentacji medycznej / do odbioru wyniku badania