Pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej w poradniach posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, w której wskazuje się na konkretnego lekarza, pielęgniarkę i położną. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ. Pacjent nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby.

 

Pobierz deklaracje. Wybierz swojego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ:

 

W ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy:

 • opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (specjalistów: pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych)
 • opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (gabinetowej i środowiskowej)
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej (gabinetowej i środowiskowej)
 • badania laboratoryjne
 • badania diagnostyczne
 • gabinet zabiegowy(EKG,pomiar cukru na glukometrze ,pomiar ciśnienia krwi ,iniekcje domięśniowe i podskórne, zmiana opatrunków)
 • punkt szczepień dla dzieci i dorosłych

 

 

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. 

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE:

 • szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • szczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina
 • szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce
 • szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • szczepienie przeciw gruźlicy
 • szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu B
 • szczepienie przeciw pneumokokom

 

Szczepienia są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. Odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza w drodze obwieszczenia Główny Inspektor Sanitarny.
Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

SZCZEPIENIA ZALECANE:

 • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienie przeciw grypie
 • szczepienie przeciw HPV
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A+B
 • szczepienie przeciw tężcowi
 • szczepienie przeciw meingokokom
 • szczepienie przeciw ospie wietrznej
 • szczepienie przeciw rota wirusowi

Wykaz szczepień ochronnych zalecanych dla określonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymagań innych krajów oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia określa w drodze obwieszczenia Minister Zdrowia.

Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

 

Poradnie Podstawowej Opieki Lekarskiej:

 

Poradnia Lekarska ,,Centralna’’

Centrum Medyczne ,,UJASTEK” Sp.z o.o ul . Ujastek 3, 31-752 Kraków

 

Lekarze:

 • Alina Fijałkowska
 • Maria Jękot
 • Małgorzata Kurek
 • Bogusława Prytko
 • Elżbieta Grzesiak-Michniak
 • Maria Daraż
 • Anna Jaworska –Kluba
 • Anna Pokrzywka –Pikul
 • Jowita Battek-Rusin -zbiera deklaracje
 • Andrzej Wiśniewski- zbiera deklaracje
 • Aleksandra Pszeniczna- zbiera deklaracje
 • Aleksandra Lipa Leszczyńska- zbiera deklaracje
 • Dominik Kulka - zbiera deklaracje
 • Miłosz Badura - zbiera deklaracje
 • Aneta Marzec

 

Rejestracja:

 • Osobista: 07:00 – 19:00
 • Tel.: 12 683 38 44
 • Elektroniczna: rejestracja-cm@ujastek.pl

 

Rejestracja Poradni Pediatrycznej:

 

Filie

 

Poradnia Lekarska ,,Złota Jesień’’

Centrum Medyczne ,,UJASTEK” Sp.z o.o.  - os . Złota Jesień15 B, 31-820 Kraków

 

Lekarze:

 • Anna Szeliga - zbiera deklaracje
 • Jadwiga Szyszko zbiera deklaracje
 • Wojciech Choiński zbiera deklaracje
 • Joanna Lenartowicz- Studziżba

 

Rejestracja:

 • Osobista: 07:00 -18:00
 • Tel.: (12) 293 09 36
 • Elektroniczna: zlotajesien@ujastek.pl

 

Poradnia Lekarska ,,Na Skarpie’’

Centrum Medyczne ,,UJASTEK” Sp. z o. o os . Na Skarpie 64, 31-920 Kraków

 

Lekarze:

 • Anna Fekner- zbiera deklaracje
 • Teresa Mnich - Lonka

 

Rejestracja:

 

Poradnia Lekarska ,,Kurdwanów’’

Centrum Medyczne ,,UJASTEK” Sp.z o.o ul. . Marii i Bolesława Wysłouchów 13, 31-611 Kraków

 

Lekarze:

 • Dorota Mołodecka    zbiera deklaracje
 • Joanna Fenikowska zbiera deklaracje
 • Małgorzata Jędrychowska
 • Anna Pokrzywka -Pikul
 • Joanna Leśnik zbiera deklaracje

 

Rejestracja:

 

Poradnia Lekarska „Jasnogórska”

Centrum Medyczne ,,UJASTEK” Sp. z o. o ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

 

Lekarze:

Andrzej Wiśniewski - zbiera deklaracje

 

Rejestracja: