Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Tomasz Wiśniewski

Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu Finansowego

Paweł Piszczek

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Szpitala i Opieki Ambulatoryjnej 

Renata Pietruszka 

 

Dyrektor ds. Opieki Ambulatoryjnej 

Ewa Dębska

 

Dyrektor ds. projektów medycznych
Pełnomocnik Spółki ds. Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

lek. med. Siergiej Waszkiewicz

 

Dyrektor ds. Medycznych

lek. med. Paweł Orłowski

 Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych

Grzegorz Natkaniec

Naczelna Pielęgniarka

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala

Kierownik ds. Pielęgniarstwa Standaryzacji i Bezpieczeństwa Pacjenta

Paula Buszkiewicz

Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń grupy Neomedic

Ewa Nowak

Kierownik (Ordynator) Oddziału Neonatologicznego
i Intensywnej Terapii Noworodka

dr n. med. Beata Rzepecka-Węglarz

p.o. Kierownika (Ordynatora) Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

lek. med. Grzegorz Fenger

Kierownik Bloku Operacyjnego i Anestezjologii

lek. med. Bartosz Frączek

Kierownik ds. Administracji i Pielęgniarstwa

Małgorzata Salasa

Kierownik ds. Obsługi Pacjenta

Joanna Duda

Kierownik Medyczny ds. Opieki Ambulatoryjnej

dr n. med. Ewa Sędziwy

Zastepcy Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na Odcinkach Położnictwa, Patologii Ciąży, Bloku Porodowego, Ginekologii

 lek. med. Tamara Wilk

lek. med. Paweł Wojas

lek. med. Anna Pyra-Czernik

Zastepcy Kierownika Oddziału Neonatologicznego

Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

 lek. med. Katarzyna Janusz

Odcinek Fizjologii Noworodka

 lek. med. Anna Nosalska

Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

lek. med. Piotr Kruczek

Oddziałowe

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Położniczy

mgr Mariola Tulej

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Patologii Ciąży i Ginekologii

Emilia Woźniak

Koordynator Bloku Operacyjnego

Anna Cupryan

Położna Koordynująca

Beata Grundkowska

 

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Izba Przyjęć

Halina Papież

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

mgr Elżbieta Krzywda

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Fizjologii Noworodka

mgr Anna Jajeśniak