Przygotowanie do porodu obejmuje:

  • Omówienie z położną planu porodu (w zależności od okresu porodu położna omówi cały plan lub tylko najważniejsze jego elementy, w tym tematy dotyczące usunięcia owłosienia łonowego, wykonania lewatywy, sytuacji nagłych, które mogą się wydarzyć w trakcie porodu, a związane są ze zgodą pacjentki na ich przeprowadzenie).
  • Założenie przez położną wkłucia dożylnego i pobranie krwi w celu ewentualnego przygotowania do znieczulenia zewnątrzoponowego
  • Kwalifikacje do znieczulenia przeprowadzane są przez lekarza ginekologa i anestezjologa na podstawie zebranego od Pacjentki wywiadu i przeprowadzonego badania Pacjentki. Po kwalifikacji lekarz wyjaśnia Pacjentce na czym polega zaproponowany rodzaj znieczulenia i prosi Pacjentkę o podpisanie zgody na znieczulenie, jeśli wszystko jest przez nią zrozumiałe.
  • Krew pępowinowa: Jeśli Pacjentka posiada zestaw do pobrania krwi pępowinowej prosimy o  przekazanie go położnej, zaraz po przyjęciu na sale przedporodową/porodową. Jeśli Pacjentka nie posiada zestawu prosimy o poinformowanie o tym położnej (szpital posiada zestawy rezerwowe).          W przypadku, kiedy Pacjentka nie posiada zestawu, a zdecydowała się na pobranie krwi pępowinowej:

 

Szpital współpracuje z Bankami:

  • Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych
  • Polski Bank Komórek Macierzystych
  • Progenis

 

W I okresie porodu – Pacjentka przebywa na sali przedporodowej, a w II okresie poród odbywa się na sali porodowej.  W trakcie porodu zarówno na sali przedporodowej jak i porodowej Rodzącej może towarzyszyć osoba bliska. Prosimy by miała czyste, zamienne obuwie, czysty bawełniany podkoszulek, coś do jedzenia.

 

Na Sali porodowej pracują w systemie zmianowym łącznie 23 położne. Do dyspozycji rodzących kobiet oprócz położnych i lekarzy położników, jest pediatra-neonatolog oraz anestezjolog.
Kiedy poród należy zakończyć przez cięcie cesarskie – jeśli istnieją wskazania medyczne pacjentka zostanie przewieziona na salę operacyjną znajdującą się tuż przy bloku porodowym. 

 

Zespół obecny przy porodzie – w chwili porodu Dziecka na Sali porodowej obecna jest położna, która odbiera poród, lekarz ginekolog, a także Zespół neonatologiczny, który zajmuje się dzieckiem po porodzie: położna i lekarz pediatra.

 

Wstępne badanie noworodka: ocena skali Apgar, osłuchanie klatki piersiowej, wykonanie zabiegu Credego odbywa się podczas kangurowania dziecka przez matkę (nieprzerwany kontakt skóra do skóry).  Jest to również czas na pierwsze przystawienie dziecka do piersi i pobudzanie laktacji u mamy poprzez odruch ssania u dziecka .

 

Kompleksowe badanie noworodka odbywa się w ciągu pierwszej doby po porodzie. 

 

Skala Apgar – ocena 5 podstawowych parametrów, za który dziecko otrzymuje 0,1 lub 2 punkty: kolor skóry, puls, reakcja na bodźce, napięcie mięśni, oddychanie, maksymalna ocena 10 pkt.

 

Zabieg Cerdego –  zakropienie oczu dziecka po porodzie mające na celu uniknięcie zakażenia spojówek - profilaktyka rzeżączkowego zapalenia spojówek.

 

Po porodzie - Pacjentka wraz z Dzieckiem jest przewożona do Pokoju dla matki z dzieckiem na Odcinku Położniczym, będzie tam przebywała z Dzieckiem pod opieką lekarzy i położnych. Personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem połogu u Pacjentki oraz okresem adaptacyjnym u noworodka.