Wiemy jak ważny jest wysokospecjalistyczny sprzęt w ratowaniu życia wcześniaków. W tym tygodniu na Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią i Patologią Noworodka Szpitala UJASTEK trafiły nowe urządzenia firmy Masimo.

 

Dr n.med. Mariusz Jamka (reprezentant firmy Masimo) o możliwościach dostarczonej technologii:

 

technologia firmy Masimo  SET to technologia pomiaru saturacji, dzięki której można zmierzyć nasycenie krwi tętniczej tlenem pomimo poruszania się pacjenta i przy niskiej perfuzji (przepływu krwi) pacjenta. W sytuacji kiedy pacjent się rusza, albo jest w cieżkim stanie, jego perfuzja jest niska, większość pulsoksymetrów może mieć trudność w zmierzeniu wartości.  Firma Masimo dzięki różnym filtrom adaptacyjnym, przeliczeniom może dokonywać pomiarów w tych najbardziej wymagających warunkach. 

 

Urządzenie ROOT to połączenie wszystkich naszych technologii w jedno - pod jednym urządzeniem możemy podłączać z boku różne technologie – w tym przypadku możemy mierzyć saturacje, akcje serca, indeks perfuzji,  PVI-parametr, który mówi nam o gospodarce płynowej, a także parametr ORI-który dostarcza informacje o poziomie tlenu. Dodatkowo podłączony jest moduł do oksymetrii regionalnej - to w tej chwili najnowszy trend w neonatologii, dzięki tej metodzie można kontrolować u wcześniaków jaki jest stan natlenienia ich mózgu, co pozwala zapobiegć trwałym uszkodzeniom mózgu. Czyli mamy jedno urządzenie ROOT i poprzez bardzo proste moduły możemy go rozszerzyć o dodatkowe parametry. Ciekawa jest też aplikacja, gdzie zwizualizowana jest sylwetka człowieka – aplikacja wizualizuje co dzieje się z pacjentem - kolor zielony oznacza, że z pacjentem jest wszystko ok, kolor żółty – parametr zbliża się do granicy norm, kolor czerwony, alarmujący – że normy zostały przekroczone.

 

Warto jeszcze wspomnieć o aplikacji do screeningu wad serca, nowoczesny szpital położniczy/noworodkowy musi wykonywać screening wad serca, czyli zobaczyć czy noworodek nie ma ukrytych wad serca zanim dostanie wypis do domu. Firma Masimo wymyśliła aplikację do screeningu o nazwie Eve, którą wgrywa się do pulsoksymetru i prowadzi w łatwy sposób - krok po kroku położną lub pielęgniarkę, jak ten screening należy wykonywać.