BEZPIECZNY SZPITAL, BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH

Informacja dla Pacjentów ważna od 14.01.2022

Zasady obowiązujące przy przyjęciu na Izbę Przyjęć:

  • wypełnienie ankiety epidemiologicznej przez pacjentki oraz osoby towarzyszące
  • pomiar temperatury
  • w wypadku objawów COVID-19 - test antygenowy (pacjentka – badanie bezpłatne, osoba towarzysząca koszt 40 zł)

Każda Pacjentka - zarówno z dodatnim jak i ujemnym wynikiem COVID-19 jest przyjmowana do Szpitala.

Wszystkie Pacjentki zarówno bezobjawowe, jak i te z objawami mają prawo do:

  • porodu rodzinnego
  • porodu naturalnego
  • opieki nad noworodkiem i karmienia naturalnego

Dodatni wynik testu nie obliguje do cesarskiego cięcia, możliwy jest poród naturalny.

Informujemy również, że Tatusiowie dzieci, które rodzą się przez cesarskie cięcie mają możliwość powitania swojego dziecka tuż po porodzie.

Nasz zespół jest przygotowany na każdą ewentualność.