Informujemy że od 1.03.br następują zmiany w Kadrze Zarządzającej Szpitala.

 

 

Pani dr n. med. Małgorzata Radoń-Pokracka, obejmuje stanowisko Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

 

Pani Doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Uzyskała specjalizację z wyróżnieniem w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W 2015 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych za pracę poświęconą zaburzeniom wzrastania płodu, która zostatała uhonorowania wyróżnieniem Rady Wydziały Nauk o Zdrowiu. Od 2011 roku zatrudniona w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przez ostatnie 6 miesięcy pełniła funkcję Ordynatora Oddziału Covid przy Klinice Położnictwa i Perinatologii.

 

W kręgu jej zainteresowań znajdują się tematy związane z endokrynologią, niepłodnością, zaburzeniami miesiączkowania oraz rozpoznawaniem i leczeniem patologii ciąży. W swojej codziennej pracy zawodowej sprawuje kompleksową opiekę nad kobietą w okresie prekoncepcyjnym, ciąży i połogu.

 

Ciągle doskonali swoją wiedzę, czego efektem są liczne wystąpienia naukowe oraz autorstwo 40 prac z zakresu położnictwa i perinatologii w polskich i zagranicznych czasopismach. Przyczynia się do doskonalenia kadr medycznych biorąc udział w organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń o tematyce położniczej. Jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Collegium Medicum UJ.

 

 

 

Druga nominacja - dla Pana Doktora Bartosza Frączka, pracującego z nami od pewnego czasu, na Kierownika Oddziału Anestezjologii.

 

Doktor Bartosz Frączek jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które odbywał w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM . Doświadczenie zawodowe wzbogacał na wielu kursach w Polsce i za granicą. W latach 2006-2020 był asystentem w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM równocześnie pełniąc funkcję Kierownika grupy roboczej ds. Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Polskiej Rady Resuscytacji. Związany z Centrum Medycznym Ujastek od 2013 roku, od 2018 pełniąc funkcję Kierownika Bloku Operacyjnego i Anestezjologii. Głównym zainteresowaniem doktora jest leczenie bólu mechanicznego pochodzącego z aparatu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości bólowych kręgosłupa, w tym kobiet ciężarnych.

 

 

Do grona naszych specjalistów dołączył również Doktor Łukasz Szczudlik, na stanowisku Zastępcy Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

 

Posiada specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, oraz ginekologii onkologicznej. Od 2002 roku zatrudniony Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii. Od  8 lat pełnił funkcję Kierownika Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych Szpitala Uniwersyteckiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Odbył liczne szkolenia krajowe jak i zagraniczne głównie w zakresie ginekologii operacyjnej małoinwazyjnej. Pola jego zainteresowań zainteresowań to chirurgia małoinwazyjna, chirurgia onkologiczna, zaburzenia statyki narządu rodnego, uroginekologia, niepłodność, a także schorzenia endokrynologiczne. Prowadzi również diagnostykę ultrasonograficzną i biopsyjną oraz leczenie operacyjne schorzeń gruczołu piersiowego.

 

Życzymy powodzenia na nowych stanowiskach !