Dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez firmę BioNTech oraz Pfizer.

 

Szanowni Państwo,

w związku z regulacjami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia do szczepień przeciwko  Covid-19 mogą być zakwalifikowani rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie, u których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Według aktualnych danych najwyższa odporność na zakażenie koronawirusem uzyskuje się po 4-tym tygodniu od momentu podania pierwszej dawki szczepionki wyprodukowanej przez BioN-Tech albo Pfizer. W przypadku stosowania innych szczepionek, czas nabycia maksymalnej odporności może być różny i ta sytuacja będzie miała wpływ na kwalifikację rodziców do szczepienia.

W celu zaszczepienia, rodzice wcześniaków zostali zaliczeni do grupy „0” w kategorii pracowników sektora ochrony zdrowia nie wykonujących zawodów medycznych lub „1” a następnie „2” w zależności od okresu, w którym będą realizowane szczepienia, w taki sposób, aby mogli najszybciej uzyskać odporność na zakażenie i uczestniczyć w opiece nad przedwcześnie urodzonym dzieckiem.

Zlecenie na wykonacie szczepienia w postaci e-skierowania wystawi szpital,
w którym urodziło się dziecko.

Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do karmienia pokarmem wynikające z podania szczepionki matce.

Chętnych do szczepienia przeciwko Covid-19 rodziców wcześniaków zgodnie z wytycznymi zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Oddziału Neonatologii lub mailowo pod adresem: szczepienia.rodzicewczesniakow@ujastek.pl

W mailu należy podać swoje dane:

  1. IMIĘ I NAZWISKO
  2. NUMER PESEL
  3. NUMER TELEFONU
  4. ADRES ZAMIESZKANIA