Odwiedziny na oddziale Intensywnej Terapii odbywają się dwa razy w tygodniu w ustalonych godzinach. Uzależnione są one od stanu klinicznego dziecka. W razie ciężkiego stanu oraz innych okolicznościach ustalane są dodatkowe odwiedziny, które poprzez lekarza prowadzącego zatwierdza Ordynator (Kierownik Oddziału).