Informujemy, że w Centrum Medycznym Ujastek jedną z form konsultacji medycznych są  teleporady udzielne przez Lekarzy, Pielęgniarki i Położne Środowiskowe oraz Fizjoterapeutów.

 


  

DLA KOGO?

Jeśli jesteś zdeklarowanym Pacjentem:

 • Centrum Medycznego „Ujastek” (Poradni Lekarskiej „Centralna”)
 • Poradni Lekarskiej „Na Skarpie”
 • Poradni Lekarskiej „Złota Jesień”
 • Poradni Lekarskiej „Kurdwanów”

 

 


 

JAK TO ZROBIĆ?

Skontaktuj się z Działem Obsługi Pacjenta w wybranej lokalizacji:

CENTRUM MEDYCZNE „UJASTEK”

 

PORADNIA LEKARSKA „CENTRALNA”
Kraków, ul. Ujastek 3

pon.-pt.: 7:00-18:00

tel.: 12 683 38 44

rejestracja-cm@ujastek.pl

 

PORADNIA LEKARSKA „Na Skarpie”

Kraków, os. Na Skarpie 64

pon.-pt.: 7:00-18:00

tel.: 12 293 09 34

skarpa@ujastek.pl

PORADNIA LEKARSKA „Złota Jesień”

Kraków, os. Złota Jesień 15B

pon.-pt.: 7:00-18:00

tel.: 12 293 09 36

zlotajesien@ujastek.pl

 

PORADNIA LEKARSKA „Kurdwanów”

Kraków, ul. Wysłouchów 13

pon.-pt.: 7:00-18:00

tel.: 12 293 09 38

kurdwanow@ujastek.pl

 


 

Po przeprowadzonym wywiadzie Pracownik umówi Cię na teleporadę, wizytę albo badanie.

Pracownik Centrum Medycznego powiadomi ponadto:

 • o przedziale czasowym planowanego kontaktu telefonicznego z Państwem Lekarza, Pielęgniarki, Położnej lub Fizjoterapeuty w określonym dniu;
 • o sposobie przygotowania się do teleporady (konieczne przygotowanie: dowodu tożsamości z numerem PESEL w celu weryfikacji tożsamości, pytań i informacji dla Lekarza, Pielęgniarki lub Położnej, spisu zażywanych leków, ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, zapisów własnych pomiarów glukozy, ciśnienia krwi i in.).

Lekarz, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta w wyznaczonym czasie podejmą trzy próby kontaktu z Państwem, w odstępie nie krótszym niż co 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Jeśli próby kontaktu nie powiodą się, teleporada zostanie anulowana. Prosimy wówczas o ponowne zgłoszenie się (telefonicznie lub drogą e-mail) do CMU w celu ustalenia nowego terminu konsultacji.

ZAKRES:

Podczas teleporady Lekarz, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta w zakresie swoich kompetencji:

 • rozpozna problem medyczny;
 • zaproponuje odpowiednie postępowanie medyczne;
 • zleci niezbędne badania dodatkowe, konsultacje medyczne;
 • uzgodni konieczność oraz termin wizyty osobistej;
 • lekarz ma możliwość wystawienia potrzebnego skierowania na badania laboratoryjne, poinformuje o miejscach i trybie ich przeprowadzenia,
 • lekarz ma możliwość wystawienia e-skierowania do poradni specjalistycznych, szpitala oraz poda (ustnie, sms-em, drogą e-mail) ich kody i wyjaśni sposób ich realizacji https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie (www.pacjent.gov.pl);

 

Równocześnie przypominamy, że od dnia 08.01.2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane elektronicznie. Oznacza to, że do tego terminu istnieje obowiązek wydawania Pacjentowi również wydrukowanych wersji papierowych e-skierowań, podpisanych przez wystawiających je Lekarzy, a także potrzeba dostarczania podpisanych przez Lekarzy papierowych wersji e-skierowań na świadczenia medyczne realizowane w CMU oraz innych przychodniach lekarskich. Podczas teleporady będziecie Państwo informowani o sposobie bezpiecznego przekazywania niezbędnych do doręczenia dokumentów.

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt z Działem Obsługi Pacjenta Centrum Medycznego Ujastek – telefonicznie: 12 683 38 44, drogą elektroniczną: rejestracja-cm@ujastek.pl lub odpowiednio, telefonicznie lub mailowo, z wybraną Filią CMU.