Świadczenia w Dziale Opieki Ambulatoryjnej Centrum Medycznego Ujastek

 

Szanowny Pacjencie,

Informujemy uprzejmie, iż w trosce o wspólne bezpieczeństwo zmieniliśmy zasady realizacji świadczeń medycznych w Dziale Opieki Ambulatoryjnej Centrum Medycznego Ujastek.

 

Szanowny Pacjencie,

Przypominamy, iż żadne świadczenie (konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, badania obrazowe), które nie zostało wcześniej zarejestrowane, nie zostanie zrealizowane.

Pacjentów, którzy otrzymali skierowanie na świadczenia medyczne prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu. 

Informacja oraz rejestrowanie terminów wizyt i badań:

Rejestracja na konsultacje lekarskie (teleporady, wizyty osobiste) w Filiach CMU – możliwa także w Poradniach:

PORADNIA LEKARSKA „Na Skarpie”: tel.: 12 293 09 34; skarpa@ujastek.pl

PORADNIA LEKARSKA „Złota Jesień”: tel.: 12 293 09 36; zlotajesien@ujastek.pl

PORADNIA LEKARSKA „Kurdwanów”: tel.: 12 293 09 38; kurdwanow@ujastek.pl

Rejestracja na pozostałe świadczenia medyczne:

 • Badania laboratoryjne: Rejestracja Główna: e-mail: rejestracja-cm@ujastek.pl;  tel.: (12) 683 38 44;
 • Badania RTG/ Rezonans Magnetyczny/ USG: e-mail: radiologia@ujastek.pl;  tel.: (12)6833892;
 • Badania mammograficzne: e-mail: radiologia@ujastek.pl;  tel.: (12) 293 09 98;
 • Badania Profilaktycznej Medycyny Pracy: e-mail: medycynapracy@ujastek.pl; tel.: (12) 6833838;  533 711 118;
 • Poradnia Pediatryczna: tel.: (12) 293 09 98; 531 404 408;
 • Poradnia Stomatologiczna tel.: (12) 293 09 32;
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna; Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (KOC): Rejestracja tel.: (12) 68 03 400  (12) 683 38 75/ KTG (12) 293 09 09;
 • Dział Rehabilitacji ZUS – tel.: (12) 293 09 24;
 • Położne Środowiskowe – tel.: 730 222 258;
 • Pielęgniarki Środowiskowe- tel.: 600 242 292.

W naszych Poradniach świadczone są TELEPORADY oraz wizyty osobiste.

Dział Obsługi Pacjenta potwierdzi zaplanowaną konsultację oraz, wraz z Państwem, ustali formę jej realizacji (teleporada lub wizyta osobista). 

Zamówienie na leki, które Pacjent POZ zażywa przewlekle, można składać telefonicznie (12 683 38 44) lub mailowo (rejestracja-cm@ujastek.pl ). Kod umożliwiający zrealizowanie wystawionej e-recepty przekazywany będzie sms-em na podany numer telefonu lub drogą mailową/telefoniczną.

Link do formularza: zamówienie i potwierdzenie odbioru recept na leki przyjmowane przewlekle http://ujastek.grupaneomedic.pl/upload/upload/ambu_022_190114.pdf 

Zalecenia dotyczące osobistego przyjęcia w Centrum Medycznym:

 • zgłoszenie się do 30 minut przed wyznaczoną godziną wizyty (wcześniejsze wejście do Przychodni nie będzie możliwe), obowiązkowo w maseczce ochronnej na ustach i nosie (zalecamy używanie maseczek chirurgicznych oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych);
 • przed wejściem do Przychodni obowiązkowa dezynfekcja rąk;
 • przed każdą wizytą osobistą konieczne jest potwierdzenie jej odbycia w Rejestracji CMU – pokieruje Pracownik CMU;
 • obowiązkowe jest zachowanie dystansu od innych pacjentów oraz personelu Centrum Medycznego (ok. 2 metrów) w poczekalni oraz podczas wizyty. Prosimy zajmować miejsca siedzące na wyznaczonych krzesłach;
 • podczas kaszlu czy kichania  zasłanianie ust, nosa zgięciem ramiennym lub jednorazową chusteczką;
 • prosimy o przygotowanie do wizyty lekarskiej: listy pytań do lekarza; listy przyjmowanych leków; wyników badań, które zostały wykonane od ostatniej wizyty (również badań, które wykonuje się samodzielnie: ciśnienia krwi, glukozy; inne);  kart informacyjnych z pobytów w szpitalu (jeśli miały miejsce od ostatniej wizyty).
 • co najmniej 2 dni robocze przed wizytą prosimy o wykonanie zleconych badań laboratoryjnych: w Centrum Medycznym po umówieniu terminu lub w dowolnym Punkcie „Diagnostyki”;
 • po odbyciu wizyty prosimy o szybkie opuszczenie placówki medycznej. 

Oczekujemy współpracy i zrozumienia dla wprowadzonych zarządzeń. Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zasad zwiększających bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Pracowników CMU.