Od dnia 7 maja 2020 r. przywracamy w naszym Szpitalu porody rodzinne.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii z dnia 14.05.2020 roku o możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie każdorazowo decyduje personel szpitala po pozytywnej ocenie wypełnionej ankiety epidemiologicznej i pomiarze temperatury ciała.

Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem.

Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na teren Szpitala w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić Szpital w ciągu 2 godzin po porodzie.

Osoba towarzysząca jest zobowiązana do przebrania się w jednorazowy komplet chirurgiczny (fartuch/kombinezon, bluza ze spodniami, czepek, maska, ochraniacze na buty) w który ma zaopatrzyć się we własnym zakresie, przed zgłoszeniem się do Szpitala.

Podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca powinna zachować bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób. Osoba towarzysząca nie może opuszczać sali przedporodowej/porodowej.

Osoba towarzysząca pozostaje przez cały okres pobytu na terenie szpitala w masce medycznej, którą należy zmieniać co 2 godziny.

Szpital nie zapewnia masek medycznych pacjentkom i osobom towarzyszącym, należy je dołączyć do wyprawki dla dziecka i rzeczy dla pacjentki

 

W dalszym ciągu na dzień dzisiejszy utrzymana jest decyzja dot. braku jakiejkolwiek formy odwiedzin pacjentów w oddziałach Szpitala.