Apel kierujemy przede wszystkim do firm, instytucji, fundacji, które zajmują się już podobnymi akcjami, zbiórkami. Wszystkim osobom indywidualnym również z serca dziękujemy za Wasz dotychczasowy odzew i wielkie serca, ale nie chcielibyśmy obciążać Waszego budżetu rodzinnego. Jeśli możecie, udostępnijcie dalej poniższy komunikat.

W imieniu Szpitala UJASTEK zwracam się do Was z gorącym apelem dotyczącym wsparcia finansowego na zakup jednorazowych materiałów medycznych niezbędnych do bezpiecznego świadczenia usług przez personel medyczny kobietom w ciąży jak i noworodkom przebywającym na oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-COV-2 na świecie, niezwykle trudno jest zdobyć środki medyczne tak dzisiaj potrzebne do prawidłowego wykonywania świadczeń. Dodatkowym problemem jest ogromny wzrost cen materiałów medycznych, na który nie mamy żadnego wpływu, a naszym naczelnym zadaniem jest w chwili obecnej zabezpieczenie pacjentów i personelu.

Szpital Ujastek posiada najwyższy poziom referencyjny (III) w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii, co oznacza, że w tym szpitalu przyjmowane są pacjentki, których ciąża obarczona jest podwyższonym i wysokim ryzykiem. Szpital ten jest jednoprofilowy, a co za tym idzie nie działa na nim oddział zakaźny, na którym ewentualnie przebywaliby pacjenci zarażeni SARS-COV-2. Z tego też powodu jesteśmy placówką pierwszego wyboru dla rodzących matek, którym nie możemy odmówić przyjęcia. Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przyjmujemy pacjentki zarówno do planowanego porodu (niemożliwego do przesunięcia), jak i w trybie ostrym, wymagającym natychmiastowej, specjalistycznej porady lub zabiegu operacyjnego. Każdego miesiąca trafia do nas ponad 1000 pacjentek z całego województwa małopolskiego, a przyjmujemy około 400 porodów miesięcznie. W Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka hospitalizujemy średnio 40 najmniejszych (poniżej tysiąca gram) i najbardziej chorych wcześniaków. W przypadku zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego nie ma możliwości zastąpienia pracy Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka przez jakikolwiek inny oddział w Małopolsce.

Nasza placówka funkcjonuje w trybie ostrym, w ramach pomocy w stanach nagłych, udzielając wysokospecjalistycznych świadczeń. Dlatego też zmuszeni jesteśmy w sposób ciągły utrzymywać gotowość oraz zapewnić stalą dostępność do tej opieki dla kobiet rodzących, kobiet z ciążą zagrożoną oraz dla wszystkich nowonarodzonych dzieci.

Zwracamy się do państwa z prośbą dotyczącą wsparcia w formie darowizny na rzecz zakupu jednorazowych środków ochrony osobistej.

Liczymy na Państwa pomoc – jeżeli nasz apel zostanie przez Państwa przyjęty prosimy o wpłaty na konto Fundacji

Jako, że nie jesteśmy jedynym beneficjentem tej Fundacji prosimy o zwrotne poinformowanie nas o poczynionej wpłacie.

Numer rachunku: PL14 2190 0002 3000 0046 4051 0102

Nazwa banku: DNB Bank Polska S.A., DNB Centrala, Warszawa

Odbiorca: Fundacja KPMG

Tytuł: Darowizna na zakup materiałów medycznych - Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek w Krakowie

 

Za dar serca dziękuję w imieniu naszych pacjentów i personelu.

 

Pozostaję z szacunkiem

lek. med. Renata Pietruszka

Dyrektor Szpitala i Opieki Ambulatoryjnej