Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej:

 • nietolerancji glukozy
 • cukrzycy typu I
 • cukrzycy typu II
 • hipoglikemii

Pracujemy nad zapobieganiem zespołom stopy cukrzycowej i otyłości, powikłaniom  cukrzycy, nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii.

 

Oferujemy:

 • badnia analityczne
 • indywidualne opracowywanie diet
 • nauka samokontroli diabetyka- obsługa glukotestów, ketotestów, glukometrów
 • instruktaż wstrzyknięć - metoda klasyczna, obsługa penów
 • samodzielna interpretacja wyników
 • promocja wiedzy i zachowań prozdrowotnych - tryb życia, higiena, aktywność społeczna i zawodowa
 • rozwiązywanie problemów psychospołecznych

 Centrum Medyczne UJASTEK  Sp.z o.o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków

 

Lekarze:

Anna Sroga

 

Rejestracja: