To dziedzina medycyny, gdzie lekarz medycyny pracy współpracuje między innymi  z lekarzami wielu specjalności, psychologiem, laboratorium analitycznym, pracownią badań psychologicznych. Celem tej współpracy jest ochrona zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.

 

Główne zadania medycyny pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.

 

Lekarze medycyny pracy Centrum medycznego Ujastek zapraszają na badania:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kierowców
 • badania osób pracujących w warunkach morskich, podwodnych
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania osób ubiegających się o wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • badania psychologiczne w medycynie pracy 

 

Nasi Lekarze:

 • Halina Kocoń
 • Halina Strzałkowska
 • Elżbieta Grzesiak –Michniak
 • Anna Jaworska-Kluba
 • Marzena Gudowska –Oraczewska
 • Ewa Kołodziejczyk
 • Wojciech Łagan

 

Centrum Medyczne UJASTEK  Sp. z o. o  ul . Ujastek 3,  31-752 Kraków

Rejestrując się na badania profilaktyczne na zlecenie zakładu pracy prosimy o dostarczenie wypełnionego skierowania:

Wzór skierowania na badania lekarskie (pobierz)

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne (pobierz)

 

Rejestracja: