Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Tomasz Wiśniewski

Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu Finansowego

Paweł Piszczek

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Szpitala i Opieki Ambulatoryjnej 

Renata Pietruszka 

 

Dyrektor ds. Opieki Ambulatoryjnej 

Ewa Dębska

 

Pełnomocnik Spółki ds. Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Grupie Neomedic

lek. med. Siergiej Waszkiewicz

 

Dyrektor ds. Medycznych

lek. med. Paweł Orłowski

 Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych

Grzegorz Natkaniec

Naczelna Pielęgniarka

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala

Kierownik ds. Pielęgniarstwa Standaryzacji i Bezpieczeństwa Pacjenta

Paula Buszkiewicz

Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń grupy Neomedic

Ewa Nowak

Kierownik (Ordynator) Oddziału Neonatologicznego
i Intensywnej Terapii Noworodka

dr n. med. Beata Rzepecka-Węglarz

Kierownik (Ordynator) Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

dr n. med. Leszek Juszczyk

Kierownik Bloku Operacyjnego i Anestezjologii

lek. med. Bartosz Frączek

Kierownik ds. Administracji i Pielęgniarstwa

Małgorzata Salasa

Kierownik ds. Obsługi Pacjenta

Joanna Duda

Kierownik Medyczny ds. Opieki Ambulatoryjnej

dr n. med. Ewa Sędziwy

Zastepcy Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na Odcinkach Położnictwa, Patologii Ciąży, Bloku Porodowego, Ginekologii

 lek. med. Tamara Wilk

lek. med. Grzegorz Fenger

lek. med. Paweł Wojas

lek. med. Anna Pyra-Czernik

Zastepcy Kierownika Oddziału Neonatologicznego

Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

 lek. med. Katarzyna Janusz

Odcinek Fizjologii Noworodka

 lek. med. Anna Nosalska

Oddziałowe

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Położniczy

mgr Mariola Tulej

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Patologii Ciąży i Ginekologii

Emilia Woźniak

Koordynator Bloku Operacyjnego

Anna Cupryan

Położna Koordynująca

Beata Grundkowska

 

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Izba Przyjęć

Halina Papież

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Intensywnej Terapii Noworodka

mgr Elżbieta Krzywda

Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - odcinek Fizjologii Noworodka

mgr Anna Jajeśniak