To dziedzina medycyny, gdzie lekarz medycyny pracy współpracuje między innymi  z lekarzami wielu specjalności, psychologiem, laboratorium analitycznym, pracownią badań psychologicznych. Celem tej współpracy jest ochrona zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.

 

Główne zadania medycyny pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy pracowników
 • współpraca  z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego czynników występujących w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy co również może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pracujących
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

 

Badania:

 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne (po okresie choroby trwającym ponad 30 dni)
 • psychologiczne / psychotechniczne

 

Oferujemy:

 • przegląd i opis stanowisk pracy
 • udział w komisji BHP
 • rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
 • profilaktykę zdrowotną - szczepienia przeciwko np. grypie, WZW, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, tężcowi i inne na życzenie pracodawcy
 • konsultacje specjalistów: laryngologiczne ,okulistyczne, neurologiczne i inne oraz badania w pracowniach diagnostycznych potrzebne do wydania orzeczenia
 • badania analityczne w pełnym zakresie
 • badania psychologiczne

 

Przeprowadzamy szeroki zakres badań wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy:

 • badania wysokościowe
 • badania wynikające z narażenia m.in. na czynniki szkodliwe: hałas, wibracje, gazy, pyły i promieniowanie
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania kierowców wszystkich kategorii, w tym zawodowych
 • badania na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 • pełny zakres badań psychologicznych i psychotechnicznych
 • badania na stanowiskach kierowniczych

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie – znakomita znajomość branży przemysłu ciężkiego

 

Jesteśmy jedną z największych jednostek Medycyny Pracy na erenie Krakowa  (ponad 440 podpisanych umów)

 

Oferujemy kompleksowe usługi w jednym miejscu – całość usług Medycyny Pracy wraz z szerokim wachlarzem usług dodatkowych realizowanych poza Medycyną Pracy (Poradnie Specjalistyczne i POZ, Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii, Stomatologia, rezonans magnetyczny, USG, RTG, badania laboratoryjne) znajdują się w jednym miejscu.

 

Szanujemy Twój czas - dokładamy wszelkich starań, aby komplet badań realizowanych w ramach Medycyny Pracy CM UJASTEK został wykonany w ciągu 1. dnia

 

Preferujemy elastyczną współpracę

 

SZYBKO i Bezproblemowo

 

Zapraszamy do współpracy

Oferujemy pakiety podstawowe (obowiązkowe) lub rozszerzone (opcjonalne).

Rozliczenia indywidualne według cennika lub abonamentowe (ryczałtowe).

Rejestracja - tel. 12 683 38 38

 

Wzór skierowania na badania lekarskie (pobierz)

Lekarze konsultujący w ramach Medycyny Pracy (sprawdź)

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne

 

 

Jak podpisać umowę w zakresie badań profilaktyki medycyny pracy

 

Wszelkie informacje na temat zawarcia umowy można uzyskać pod nr telefonu: 

12 683 38 27 oraz adresem e-mail: magdalena.nowinska@neomedic.pl

 

Potrzebne dokumenty: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.