Bank Mleka Kobiecego oferuje rozwiązanie, pomoc dla Matek, które nie mogą karmić noworodków własnym mlekiem z różnych przyczyn zdrowotnych. Dzięki gromadzeniu przebadanego mleka Szpital wyrównuje szanse wszystkich noworodków - w pierwszej kolejności tych najmniejszych, dając chorym wcześniakom dostęp do najlepszego, najzdrowszego pokarmu - mleka kobiecego.

Bank Mleka Kobiecego działa dzięki bezinteresownej pomocy kobiet - Honorowych Dawczyń Mleka, które dobrowolnie przekazują swoje nadwyżki mleka przez kuriera medycznego Banku do Banku Mleka Kobiecego. To Dar Serca Mamy dla Mamy. Honorowym Dawczyniom na czas współpracy z Bankiem Mleka Kobiecego wypożyczamy bezpłatnie profesjonalne laktatory.

Tylko w 2017 roku Bank Mleka Kobiecego pomógł 248 najmniejszym podopiecznym Oddziału Neonatologicznego z Intensywną Terapią i Patologią Noworodka Szpitala Ujastek.

Sprawdź, jak działamy, sprawdź czy możesz pomóc.